Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

De hypotheekakte

Zekerheid via het hypotheekrecht

Voor wie geld wil lenen, staan verschillende mogelijkheden open. Een kleine greep:

  • een persoonlijke lening afsluiten
  • een doorlopend krediet benutten
  • een hypotheek vestigen
  • etc.

Voor alle vormen van lenen geldt dat er een rente betaald moet worden aan de geldverstrekker (doorgaans: de bank). De hoogte van deze rente wordt mede bepaald door de mate van risico die de bank loopt; hoe groter het risico, des te hoger de rente. Niet voor niets dat de rente die verschuldigd is over een hypothecaire geldlening fors lager is dan de rente die betaald moet worden over een persoonlijke lening. De hypotheek is de zekerheid die de geldlener geeft aan de bank dat hij zijn verplichtingen ook daadwerkelijk zal nakomen.