Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Iedere bank zal bij het aangaan van een geldlening of de vestiging van een hypotheekrecht algemene voorwaarden (de bekende ‘kleine lettertjes’) van toepassing verklaren.

Waarvoor dienen de algemene voorwaarden?
In de regel vertonen deze inhoudelijk vrij veel gelijkenis met elkaar. In iedere hypotheekakte zal de bank ook laten opnemen dat de hypotheekgever de algemene voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord is. Slechts weinigen zullen zich daadwerkelijk de moeite nemen om de taaie kost van de algemene voorwaarden geheel door te lezen. Waarom dan toch die tekst opnemen? De bank bereikt hiermee dat een hypotheekgever zich in een eventuele gerechtelijke procedure niet kan verweren met de opmerking dat hij de algemene voorwaarden niet kende. Hij heeft er immers juist voor getekend dat hij die wel kende.

Belangrijkste voorwaarden
Wij hebben enkele van de belangrijkste algemene voorwaarden voor u uitgelicht:

 1. Recht van parate executie
  Indien de geldlener niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de hypotheeknemer (de bank) het recht om het onderpand te verkopen (het zogenaamde ‘recht van parate executie’). Dit is de basis, waarop het hypotheekrecht is gebaseerd.
 2. Plicht tot verzekeren
  De hypotheekgever is verplicht het onderpand goed te verzekeren tegen brand en andere schade (opstalverzekering). Overbodig te zeggen dat zulks ook in het belang van de eigenaar zelf is.
 3. Verbod tot verhuur
  De hypotheekgever mag het onderpand niet verhuren zonder toestemming van de hypotheeknemer. Weliswaar kan een bank zo’n huurrecht in het geval van een veiling negeren, het kan toch een extra complicatie zijn bij de ontruiming van het onderpand.
 4. Verbod tot verandering van de bestemming van het onderpand
  De hypotheekgever mag het onderpand geen andere bestemming geven zonder toestemming van de hypotheeknemer. Een woonhuis mag bijvoorbeeld niet worden omgetoverd in een discotheek. Het hypotheekrecht is immers ooit gevestigd met het oog op de toenmalige waarde(potentie) van het onderpand en die kan natuurlijk sterk beïnvloed worden door een wijziging van de bestemming.
 5. Verbod tot verandering van de aard en inrichting
  De hypotheekgever mag de aard en inrichting van het onderpand niet veranderen. Letterlijk genomen zou die tekst erop neerkomen dat een hypotheekgever ook voor een voorgenomen verbouwing van de keuken of badkamer toestemming zou moeten vragen aan de bank. Het zal geen verrassing zijn dat die toestemming vrijwel nooit wordt gevraagd (anders dan impliciet, namelijk wanneer men bij de bank aanklopt voor een aanvullende lening). De bepaling beoogt echter weer te voorkomen dat een onderpand wordt aangetast. Overigens nemen veel banken de hiermee wellicht wat tegenstrijdige bepaling op dat als er toch iets aan het onderpand wordt veranderd en het onderpand daardoor meer waard is geworden, deze verbouwing niet meer teruggedraaid mag worden, ook al heeft de eigenaar aanvankelijk geen toestemming gevraagd aan de bank voor de verbouwing (!) Met andere woorden: je mag niet verbouwen zonder toestemming van de bank, maar doe je het toch en wordt de woning daardoor meer waard (hetgeen altijd in het voordeel zal zijn van de bank), dan moet je het vooral zo laten.