Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Beëindigen hypotheekrecht

Afbetaald, maar niet beëindigd!

In de praktijk blijkt er regelmatig een hardnekkig misverstand te bestaan omtrent de beëindiging van het hypotheekrecht.

Na afbetaling opnieuw lenen
Wie zijn geldschuld aan de bank heeft terugbetaald, heeft om begrijpelijke redenen ook het gevoel dat de hypotheek daarmee is beëindigd. Zoals we hiervoor zagen, is de hypotheek echter een soort ‘zekerheidsparaplu’, waarmee één of meer geldleningen kunnen worden afgedekt. Wie de geldlening heeft afbetaald, zou dus later weer een nieuwe geldlening kunnen afsluiten onder dezelfde hypotheek.

Hypotheek beëindigen
Beëindiging van de hypotheek is uitsluitend mogelijk door de constatering daarvan in een notariële akte (de zogenaamde ‘akte van royement’) en de inschrijving daarvan in de openbare registers van het kadaster. Als u overgaat tot de verkoop van uw onderpand of oversluiting van de hypotheek, dan zal de notaris dat vanzelf regelen.