Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

De levensverzekering

Zware lasten beperken

Aflossing met uitkering levensverzekering
Veel hypothecaire geldleningen worden afgesloten op basis van twee inkomens. Zou één van de partners vervolgens overlijden, dan zou de ander in zijn/haar eentje de lasten moeten opbrengen. In die zin zou je het pandrecht als een verlengstuk van de hypotheek kunnen beschouwen.

Pandrecht om 'misbruik' te voorkomen
Vanzelfsprekend moet het niet zo zijn dat de langstlevende de verzekeringsuitkering voor andere doeleinden gaat gebruiken. Zou de uitkering bijvoorbeeld worden gebruikt voor een lange vakantie of de aanschaf van een nieuwe auto, dan wordt het doel voorbij geschoten. Om die reden zal de bank altijd een pandrecht bedingen op de levensverzekering. Dat pandrecht biedt de bank onder andere de mogelijkheid om zichzelf als begunstigde aan te wijzen (degene die de uitkering ontvangt).

Met de uitkering lost de bank vervolgens de schuld af.