Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

De opslag

Verhoogde maandlasten?

Bij menigeen slaat de schrik om het hart als men constateert dat er bovenop de (al dan niet verhoogde) hypotheek nog een extra bedrag wordt gezet. Meestal gaat het dan om een vast percentage van 35%, 40%, 50% of zelfs 60%. In plaats van een hypotheek van 150.000 euro (het maximale bedrag dat u kunt lenen) vestigt u bijvoorbeeld een hypotheek voor 225.000 euro (het maximale bedrag dat u kunt lenen, vermeerderd met 50%).

Dat extra percentage wordt wel ‘de opslag’ genoemd en staat standaard in iedere hypotheekakte. Alleen de hoogte ervan verschilt per bank.

Extra zekerheid voor de bank
Anders dan de term ‘opslag’ wellicht doet vermoeden, betreft het hier niet zomaar een lucratief extraatje voor de bank. Het is een stukje extra zekerheid voor de bank voor het geval de schuld die u aan de bank hebt en niet terug kunt (of wilt?) betalen uiteindelijk hoger blijkt te zijn dan de aanvankelijke geldlening. Zodra u ophoudt met rente betalen, stijgt uw schuld namelijk; niet alleen met de rente die u niet hebt betaald, maar tevens met de contractueel afgesproken boeterente. Moet de bank overgaan tot openbare verkoop van het onderpand, dan komen er nog meer kosten bij (kosten van de deurwaarder en de notaris die de veiling moet houden, advertentiekosten, zaalhuur, enzovoort).

Eerst de bank, dan derden
Wat de bank wil voorkomen, is dat zij na de verkoop van het onderpand alleen de eigenlijke geldlening krijgt terugbetaald en alle bijkomende kosten (de achterstallige rente, boetes en veilingkosten) uit eigen zak moet betalen. Om die reden wordt iedere hypotheek met een opslag verhoogd. Voor u als hypotheekgever / geldlener heeft dit overigens weinig betekenis. Met de ‘opslag’ garandeert de bank eigenlijk alleen maar haar voorrangspositie ten opzichte van eventuele andere schuldeisers. Zou de belastingdienst bijvoorbeeld beslag leggen op uw huis, nadat er een hypotheek op is gevestigd, dan zal de belastingdienst na openbare verkoop van uw huis pas aan de beurt komen, nadat de bank volledig is voldaan.