Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

De partnerverklaring

Versterk uw financiële positie

Doordat de schuld (geheel of gedeeltelijk) door de bank wordt afgelost met de levensverzekeringsuitkering, zal de nalatenschap van de overledene in omvang toenemen.

Tip! Bekijk ook onze pagina's (met voorbeelden) over de partnerverklaring en erfbelasting.

Waarvoor dient een partnerverklaring?
Zat er eerst (een aandeel in) een woning in de nalatenschap, belast met een hypotheekschuld, na de uitbetaling van de verzekeringsuitkering aan de bank is de woning opeens schuldenvrij. Die toename van de nalatenschap komt ten goede aan alle erfgenamen van de overledene. Mogelijk is dat alleen de partner, maar mogelijk heeft de overledene ook kinderen achtergelaten. Die genieten dan mee van de verzekeringsuitkering. Wilt u dat alleen uw partner voordeel heeft van de levensverzekeringsuitkering, dan is het noodzakelijk: - hem / haar tot eerste begunstigde te benoemen in de polis; en - een partnerverklaring te tekenen (In de stukken van de bank wordt ook wel eens van de ‘weduweverklaring’ of een ‘betalingsopdracht’ gesproken. Vaak wordt deze standaard meegestuurd.).

Uitkeren aan u of aan de bank?
Zoals hiervoor is uiteengezet zal de bank vaak zichzelf als eerste begunstigde aanwijzen om te voorkomen dat de uitkering voor andere doeleinden wordt gebruikt, dan waarvoor deze was bedoeld. Dat doel wordt echter ook bereikt door de oorspronkelijk eerste begunstigde (de partner van de verzekerde) een onherroepelijke machtiging te laten tekenen, waarin de verzekeringsmaatschappij wordt gemachtigd de uitkering rechtstreeks uit te keren aan de bank.

Voor de bank is dat lood om oud ijzer. Als de uitkering uiteindelijk maar bij haar terecht komt en kan worden gebruikt om de schuld mee af te lossen. Voor de partner kan deze ‘constructie’ echter wel van wezenlijk belang zijn. Het geld van de verzekering komt dan namelijk eerst een fractie van een seconde in zijn / haar privévermogen terecht en wordt vandaar uit doorbetaald aan de bank om de schuld mee af te lossen. Dat betekent feitelijk dat de langstlevende met zijn / haar privégeld de schuld aflost. Zijn er meerdere erfgenamen, dan heeft de langstlevende een vordering op hen ter grootte van de schuld die hij / zij voor hen heeft afgelost.

Wanneer een partnerverklaring?
Met de partnerverklaring kan dus de financiële positie van de langstlevende aanzienlijk worden versterkt. Dat kan met name van belang zijn voor diegenen die wel samenwonen, maar niet gehuwd zijn, geen samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en geen testament hebben gemaakt. Hun erfenis zal namelijk naar hun eigen familie gaan, niet naar de partner. Dat neemt overigens niet weg dat het alsnog zinvol kan zijn om een samenlevingsovereenkomst en/of testament te maken.

Raadpleeg daarvoor uw notaris!