Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Erfbelasting en uitkering levensverzekering

Erfbelasting wordt niet altijd geheven

Zoals we hiervoor zagen, moet Betty erfbelasting betalen over de uitkering van de levensverzekering. De vraag die zich wellicht opdringt, is of er altijd erfbelasting wordt geheven over een verzekeringsuitkering of dat die heffing kan worden vermeden?

Wanneer kan heffing worden vermeden?
In sommige gevallen kan de heffing inderdaad worden vermeden. De wet stelt namelijk dat er alleen erfbelasting wordt geheven over de uitkering van een levensverzekering, indien de premies die voor de opbouw van die verzekering betaald moesten worden, ook daadwerkelijk verschuldigd waren door de overledene. Daarvoor wordt alleen gekeken wie de verzekering heeft afgesloten (en dus contractueel ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij tot betaling van de premies verplicht was). Het is niet relevant wie de premies heeft betaald. Zou dus Betty een verzekering hebben afgesloten op het leven van Anton, dan zou zij de premies verschuldigd zijn. Door Anton was dan niets verschuldigd, ook al zijn de premies wellicht van zijn bankrekening voldaan (de erfgenamen van Anton zouden in dat geval immers recht hebben op terugbetaling van de ten onrechte van zijn rekening afgeschreven premies).

Aanvullende voorwaarde(n)
Een tweede voorwaarde is echter dat de overledene en de begunstigde gehuwd waren en huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt óf een geregistreerd partnerschap met elkaar waren aangegaan en partnerschapsvoorwaarden hadden gemaakt óf ongehuwd samenwoonden met een samenlevingsovereenkomst én dat die huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst de verzekeringsconstructie kan / kunnen dragen. Daarmee wordt bedoeld dat daar geen bepaling in mag staan die tot gevolg heeft dat de overledene alsnog de premies voor de verzekering verschuldigd blijkt te zijn.

Zouden Anton en Betty bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, waarin staat dat na overlijden alsnog met elkaar wordt afgerekend alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd (een bepaling die vrij regelmatig voorkomt), dan zou er alsnog erfbelasting worden geheven over de verzekeringsuitkering. Die bepaling zou immers postuum nog tot gevolg hebben dat de verschuldigde premies voor de helft ten laste van de overleden Anton zouden komen.

In samenlevingsovereenkomsten wordt dit probleem doorgaans ondervangen door te bepalen dat de verzekeringspremies niet tot de (gezamenlijk verschuldigde) kosten van de huishouding behoren.

Let op! Wie gehuwd is in gemeenschap van goederen, kan dus nooit de heffing van erfbelasting over de levensverzekeringsuitkering vermijden!