Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Gemengde verzekering/premiesplitsing

'Kruislings verzekeren'

In veel gevallen sluiten partners een zogenaamde gemengde verzekering af.

Levensverzekering zorgt voor aflossing
In zo’n geval wordt er door maandelijkse inleg een ‘spaarpot’ opgebouwd, waarmee de lening die men is aangegaan na de looptijd (meestal dertig jaar) moet worden afgelost. Daarnaast bestaat de constructie uit een levensverzekering voor het geval één van beide partners vóór de afloopdatum van de lening mocht komen te overlijden. De ‘spaarpot’ is dan immers nog niet vol. De levensverzekering zorgt er dan voor dat de lening toch kan worden afgelost.

Premiesplitsing
Om heffing van erfbelaasting te vermijden, is het zaak met de verzekeraar een ‘premiesplitsing’ af te spreken: de premie voor deze gemengde verzekering wordt dan gesplitst in een deel bedoeld voor de opbouw van de ‘spaarpot’, een deel voor het risico dat partner 1 overlijdt en een deel voor het risico dat partner 2 overlijdt. Daarnaast zal in de polis uitdrukkelijk moeten worden opgenomen dat partner 1 de verzekering afsluit op het leven van partner 2 en daar dus de premie voor verschuldigd is, terwijl partner 2 de verzekering afsluit op het leven van partner 1 en daar de premie voor verschuldigd is.

In de praktijk wordt dan wel gezegd dat de partners elkaar ‘kruislings’ verzekerd hebben. Uiteraard is dan alleen nog maar aan de eerste eis voldaan.

Denk ook steeds aan de tweede eis (huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden / samenlevingsovereenkomst kunnen / kan de constructie dragen.)!