Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Partnerverklaring en erfbelasting

Wat zijn de gevolgen?

Het wel of niet tekenen van een partnerverklaring kan dus de financiële positie van de langstlevende versterken. De partnerverklaring kan echter ook belangrijke gevolgen hebben voor de hoogte van de verschuldigde erfbelasting (de belasting die na uw overlijden over uw erfenis moet worden betaald). Dat is het beste toe te lichten aan de hand van een voorbeeld.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Anton (52) en Betty (50) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen, Corné (26) en Dirkje (24). Hun woning is een aantal jaren geleden aangekocht voor 350.000 euro. Voor de aankoop is een hypotheek afgesloten van 390.000 euro. Tevens is een levensverzekering afgesloten door Anton voor een bedrag van 390.000 euro. In de polis heeft Anton Betty aangewezen als eerste begunstigde. Op grond van de levensverzekeringsovereenkomst moet Anton de premies betalen. In de hypotheekakte is opgenomen dat de rechten uit de levensverzekeringsovereenkomst worden verpand aan de bank, die zichzelf meteen ook tot begunstigde heeft aangewezen. Inmiddels heeft het huis een waarde van 550.000 euro. Het overige vermogen bestaat uit een spaarrekening en enkele aandelen met een totale waarde van 65.000 euro. Er zijn geen andere schulden dan de hypotheekschuld. Anton en Betty hebben geen van beiden een testament gemaakt.

Wat gebeurt er als Anton nu overlijdt?