Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Voorbeeld 2 - Wel een partnerverklaring

Betty is de begunstigde

Als Betty de partnerverklaring wel heeft getekend, is zij de begunstigde voor de verzekeringsuitkering. De uitkering van de verzekering komt dan in haar privévermogen terecht. Zij is dan wel verplicht de schuld aan de bank af te lossen. Daar heeft zij namelijk door ondertekening van de partnerverklaring een volmacht voor afgegeven. Aangezien de schuld echter een gemeenschappelijke schuld was van haar en Anton, heeft zij wel recht op teruggave door de erfgenamen van Anton van de helft van de door haar afgeloste hypotheekschuld.

Tot Anton’s erfenis behoort nu de helft van het huis (waard: ½ x 550.000 euro = 275.000 euro), de helft van het spaargeld en de effecten (1/2 x 65.000 euro = 32.500 euro) en een schuld aan Betty (1/2 x 390.000 euro = 195.000 euro). Het saldo van de erfenis bedraagt dan: 112.500 euro. Zoals hiervoor is verteld gaat alles automatisch naar Betty (aangezien zij de langstlevende echtgenote is), maar hebben Corné en Dirkje wel ieder recht op een ‘tegoedbon’ ter waarde van een derde van de erfenis. Ieder (Betty, Corné en Dirkje) heeft dus recht op 1/3 x 112.500 euro oftewel 37.500 euro. De ‘tegoedbon’ van Corné en Dirkje wordt weer in het successierecht betrokken voor 28%, terwijl Betty wordt belast voor 37.500 euro (haar erfdeel) + 72% x (2 x 37.500 euro, de erfdelen van de kinderen waar zij het gebruiksrecht van heeft) + 390.000 euro (de uitkering van de verzekering die nu niet voor de helft, maar helemaal aan haar ten goede komt). De kinderen zijn dan geen erfbelasting verschuldigd. Betty krijgt nu wel meer, maar haar verkrijging blijft per saldo beneden de grote vrijstelling die voor haar als langstlevende geldt en zij hoeft dus ook nu geen erfbelasting te betalen.

Het resultaat: ondertekening van de partnerverklaring levert in dit geval een aanzienlijke besparing erfbelasting op !