Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Wanneer gunstig?

Vraag ook uw notaris om advies

Is een partnerverklaring altijd voordelig?
Uit voorbeeld twee zou gemakkelijk de conclusie kunnen worden getrokken dat het altijd voordelig is om een partnerverklaring te ondertekenen. Dat is echter wat kort door de bocht. In zijn algemeenheid is het in veel gevallen bij het eerste overlijden gunstiger om de partnerverklaring wel te ondertekenen. Dat kan echter anders zijn, als de langstlevende bijvoorbeeld een redelijk weduwepensioen geniet. De hoogte daarvan beïnvloedt namelijk de vrijstelling voor de verschuldigde erfbelasting. Hoe groter het pensioen, hoe kleiner de vrijstelling. Dat kan tot gevolg hebben dat ondertekening van de partnerverklaring juist fiscaal nadelig kan uitpakken.

Wel of geen rente afspreken?
In voorbeeld twee is er ook van uitgegaan dat Corné en Dirkje geen rente krijgen over hun ‘tegoedbon’. Zij kunnen echter wel binnen de aangiftetermijn een rente afspreken met Betty. Het afspreken van een rente kan namelijk met het oog op de toekomst (het overlijden van Betty en de vererving van haar vermogen naar haar kinderen) fiscaal gunstig zijn. Maar het afspreken van een rente heeft ook een effect op de waarde van de ‘tegoedbon’ die de kinderen verkrijgen naar aanleiding van het overlijden van hun vader en daarmee op de hoogte van het door hen verschuldigde erfbelasting. Dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de vraag of het wel of niet ondertekenen van een partnerverklaring gunstig of juist ongunstig is.

Effecten op lange termijn
Tot slot zal een inschatting moeten worden gemaakt van de effecten op langere termijn. Wat zal er aan erfbelasting worden geheven als Betty komt te overlijden? Het zou best zo kunnen zijn dat de ondertekening van de partnerverklaring wel (fiscaal) gunstig is direct na het overlijden van Anton, maar bijvoorbeeld negatief uitpakt als de gevolgen ervan na het overlijden van Betty worden meegeteld. Dat vergt het nodige rekenwerk. Het zou te ver voeren daar in dit bestek uitgebreider op in te gaan.

En dan hebben we het nog niet eens over de verschillen, indien er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, indien Anton en Betty niet gehuwd zijn, maar samenwonen, of zij dan wel of geen samenlevingsovereenkomst hebben opgemaakt, of er wel of geen testament is gemaakt, enzovoort.

Persoonlijk advies van uw notaris
Het maakt – hopelijk – duidelijk dat er geen vaste formule is voor de vraag of het wel of niet ondertekenen van een partnerverklaring in uw situatie gunstig is. Indien u daar meer zekerheid over wilt hebben, zal de notaris graag een en ander voor u op een rij zetten. Dat vergt echter de nodige tijd, die niet beschikbaar is bij het ondertekenen van uw hypotheekakte. U kunt daar afzonderlijk een afspraak voor maken met de notaris. Houdt u er rekening mee dat dergelijke adviezen op uurbasis bij u in rekening zullen worden gebracht.