Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Een hogere inschrijving

Toekomstgericht lenen bespaart kosten

In de praktijk komt het regelmatig voor dat iemand een hypotheekrecht vestigt voor een hoger bedrag dan voor de schuld wegens geldlening. Zeker als men verwacht in de nabije toekomst meer te willen lenen, verdient dit zelfs aanbeveling. Stel dat men nu 100.000 euro leent, maar verwacht over een jaar nog 50.000 euro extra nodig te hebben in verband met een geplande verbouwing, dan is het raadzaam om een hypotheekrecht te vestigen voor een bedrag van 150.000 euro. Zou er een hypotheekrecht van ‘slechts’ 100.000 euro gevestigd zijn, dan zou men namelijk een jaar later weer naar de notaris moeten gaan voor een tweede hypotheek van 50.000 euro om hetzelfde resultaat te bereiken. Dat betekent een onnodige extra investering in tijd en geld.

Door het in één keer goed te regelen, bespaart u dus kosten.