Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Geldlening en hypotheek

Wat is het verschil?

In de praktijk worden de termen ‘geldlening’ en ‘hypotheek’ nogal eens met elkaar verward, reden om er even nader bij stil te staan.

De geldlening
De geldlening is de overeenkomst tussen de geldlener en de geldverstrekker (hierna gemakshalve te noemen: de bank), waarin zij met elkaar overeenkomen hoeveel geld er wordt geleend, welke rente daarover verschuldigd is en op welke wijze en onder welke voorwaarden er wel of niet moet/mag worden afgelost.

De hypotheek
De geldlener wordt dan ook wel aangeduid als ‘hypotheekgever’, de bank als ‘hypotheeknemer’. (In sommige gevallen fungeert een derde – bijvoorbeeld de ouders van de geldlener - als hypotheekgever.) De zekerheid van de hypotheek bestaat uit een waardevol onderpand: een onroerende zaak (meestal een huis), die aan de hypotheekgever in eigendom toebehoort. Het woord ‘hypotheek’ is afgeleid uit het Grieks en betekent letterlijk ‘onderzetten’. De hypotheekgever staat dus eigenlijk garant voor zijn eigen verplichtingen of voor die van een andere geldlener door zijn huis onder te zetten.