Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Het hypotheekrecht

Wat is dat precies?

Het hypotheekrecht
Kort gezegd komt het hypotheekrecht neer op het volgende: als de schuldenaar niet meer (tijdig) voldoet aan zijn verplichtingen, mag de bank overgaan tot de verkoop van het onderpand: een huis of bedrijfsgebouw. Uit de verkoopopbrengst mag de bank zichzelf als eerste voldoen (ervan uitgaande dat er geen eerdere hypotheekrechten zijn gevestigd op hetzelfde onderpand en dat het hypotheekrecht niet is gevestigd binnen één jaar voorafgaand aan een faillissement). Het hypotheekrecht zal doorgaans zelfs voorgaan boven het verhaalsrecht van de fiscus! Bovendien mag de ‘executerende’ bank (dat is: de bank die het hypotheekrecht uitoefent) het onderpand ontruimen. Ook huurders die na het vestigen van het hypotheekrecht een huurovereenkomst hebben gesloten met de eigenaar van het onderpand, zullen moeten accepteren dat deze huurovereenkomst wordt beëindigd.

Rol van de notaris
De vestiging van een hypotheekrecht kan derhalve lucratief zijn voor de geldlener (die een lagere rente kan bedingen) en de geldverstrekker (die meer zekerheid krijgt dat het uitgeleende geld ooit weer terugbetaald zal worden), maar het kan ook vergaande consequenties hebben (in het uiterste geval: een openbare verkoop en ontruiming van het onderpand). Om die reden schrijft de wet dwingend de tussenkomst van een notaris voor. Hij/zij heeft geen persoonlijk belang bij de hypotheek en kan ervoor waken dat de belangen van beide partijen op de juiste wijze worden behartigd.

Rol van het kadaster
Om ervoor te zorgen dat eventuele andere financiers op de hoogte zijn van het feit dat er een hypotheekrecht is gevestigd op het onderpand, zal de notaris ervoor moeten zorgen dat een kopie (afschrift) van de hypotheekakte wordt ingeschreven bij het kadaster. Eerst door die inschrijving is het hypotheekrecht geldig.