Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Toestemming

Beiden akkoord?

Als een hypotheekgever is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, moet de echtgeno(o)t(e) of partner toestemming geven voor het vestigen van een hypotheekrecht op de echtelijke woning. Daarbij is het niet relevant op wiens naam het huis staat noch of er wel of geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn gemaakt.

Let wel: een geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde als een samenlevingsovereenkomst. Woont u ongehuwd samen, dan is het toestemmingsvereiste niet van toepassing.