Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Tarieven

Basisdossier of meerwerk?

Vanuit de maatschappij is er een groeiende behoefte aan transparantie. Ook het notariaat heeft met deze tendens te maken. Steeds vaker terugkerende vragen zijn dan ook: welke werkzaamheden verricht een notaris? En: hoe is zijn tarief samengesteld? Binnen de notariële beroepsgroep is daarom een zogenaamde Commissie HOT (Helder Offreren en Tarifiëren) met voorstellen gekomen om meer inzichtelijk te maken welke werkzaamheden aan de diensten van een notaris ten grondslag liggen en hoe het door een notaris in rekening gebrachte tarief is opgebouwd.

Het aan u opgegeven tarief is steeds gebaseerd op een basisdossier. Onder de link 'meerwerk' kunt u lezen wat u eventueel extra moet betalen voor een hypotheekakte, indien één van de daar opgenomen werkzaamheden voor u moet worden verricht. Dat schept duidelijkheid vooraf en voorkomt hopelijk discussie en teleurstellingen achteraf.

Bereken uw tarief