Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

11. Uitstel ondertekening akte

Helaas moeten wij nogal eens constateren dat de ondertekening van een akte wordt uitgesteld, bijvoorbeeld omdat de benodigde (hypotheek)stukken niet tijdig door de notaris zijn ontvangen of omdat de hypotheekgelden niet tijdig op de derdenrekening van de notaris zijn bijgeschreven. Dat heeft tot gevolg dat er verschillende handelingen opnieuw moeten worden uitgevoerd (opvragen gelden, vernieuwde aflosnota's, extra kadastrale inzages). De extra administratieve werkzaamheden die dit met zich meebrengt zullen aan u in rekening worden gebracht.

Let wel! Als een bank of tussenpersoon die in opdracht van u werkt, niet tijdig de door onze notaris benodigde stukken aan de notaris aanlevert, komt dit dus voor uw rekening! Daarbij zal worden uitgegaan van de bestede tijdsduur en het door de notaris gehanteerde uurtarief, met dien verstande dat steeds minimaal € 75,00 in rekening zal worden gebracht.