Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

12. Te laat ontvangen van aflossingsnota

Indien er sprake is van aflossing van een bestaande hypotheek, moet de notaris zeker weten dat de bank haar medewerking verleent aan het doorhalen van die hypotheek. In de praktijk zal de bank door middel van een zogenaamde aflosnota aan de notaris opgeven hoeveel zij nog tegoed heeft. Alleen als dat bedrag wordt betaald, zal de bank meewerken aan het doorhalen van de bestaande (af te lossen) hypotheek.

U begrijpt dat de medewerkers van de notaris dus ook al het mogelijke zullen doen om tijdig over de aflosnota te kunnen beschikken. Aangezien de extra werkzaamheden die dit met zich mee kan brengen van geval tot geval verschillen (de ene keer is een kort telefoontje naar uw bank voldoende, terwijl de andere keer eindeloos telefoneren en corresponderen helaas noodzakelijk blijkt), zullen ook deze werkzaamheden worden berekend op basis van de bestede tijdsduur en het uurtarief van de notaris, met dien verstande dat steeds minimaal € 45,00 in rekening zal worden gebracht.