Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

5. Meerdere onderpanden

Het komt voor dat een hypotheek wordt gevestigd op meerdere onderpanden, bijvoorbeeld als een nieuwe woning wordt gekocht, maar de oude nog niet is verkocht. In dat geval wil een financier een hypotheek op beide woningen (zogenaamde overbruggingshypotheek). Maar het kan ook voorkomen dat ouders bereid zijn in te staan voor de aankoop door hun kinderen en dat er voor de zekerheid ten behoeve van de bank een tweede hypotheek wordt gevestigd op de woning van de ouders. In al deze gevallen moet van twee onderpanden onderzocht worden hoe de eigendom is verkregen en welke hypotheken er al op zitten. Deze gegevens zullen vervolgens verwerkt moeten worden in de hypotheekakte. Voor deze extra werkzaamheden wordt € 95,00 per extra onderpand in rekening gebracht.