Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

7. Royement / Aflossing

In het geval u een nieuwe hypothecaire geldlening gaat afsluiten bij een andere financier (zogenaamde oversluiting), moet de daarop rustende hypothecaire geldlening worden afgelost. De inschrijving van de oude bestaande hypothe(e)k(en) moet/moeten in de registers van het Kadaster worden doorgehaald. Men noemt dit een royement. Vanzelfsprekend zal een bank ten behoeve van wie de oude hypotheek was verstrekt hiervoor toestemming moeten geven. Aangezien een hypotheek gevestigd is tot zekerheid voor de terugbetaling van een geldlening of een andere schuld, zal een bank alleen maar toestemming geven, als de geldlening of andere schuld ook aan haar is terugbetaald. Voorafgaand aan een (hypotheek)oversluiting zal de notaris daarom aan de betreffende bank vragen hoeveel er moet worden afgelost. Dit af te lossen bedrag ziet u terug op uw afrekening. Zodra de hypotheek is ingeschreven bij het Kadaster, zal de notaris zorgdragen voor uitbetaling van het verschuldigde aan de bank. Voor al deze werkzaamheden terzake de aflossing van een hypothecaire geldlening wordt € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht. Moeten er leningen worden afgelost bij meerdere financiers, dan worden deze administratiekosten in rekening gebracht voor elke financier.

De bank verleent haar toestemming door middel van een volmacht aan onze notaris. Deze volmacht houdt in dat in een akte (de zogenaamde royementsakte) vast wordt gesteld dat de oude hypotheek komt te vervallen. Alle werkzaamheden die daarmee samenhangen (correspondentie en telefonisch overleg met de bank, het opstellen van de volmacht(en) en de royementsakte) worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 80,00 per hypothecaire inschrijving. Mogelijk is er een hypotheek gevestigd op twee onderpanden. Wordt er alleen de hypotheek die op één van de onderpanden is gevestigd overgesloten, dan hoeft de hypotheek alleen met betrekking tot dat onderpand te vervallen. In dat geval moet de oorspronkelijke hypotheek slechts gedeeltelijk worden doorgehaald. De kosten voor een dergelijk gedeeltelijk royement bedragen € 97,50 per doorhaling.