Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

8. Aflossing kredieten

Wie geld leent bij een bank wordt natuurlijk financieel 'onder de loep genomen'. Via het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel kan een bank eenvoudig achterhalen of men nog schulden heeft openstaan bij een postorderbedrijf, bij een creditcard-maatschappij of misschien wel bij de garage waar men op afbetaling de nieuwe auto heeft gekocht. Aangezien een bank niet graag het risico loopt dat de nieuwe klant kort daarop in betalingsproblemen komt, wordt steeds vaker aan de notaris gevraagd ervoor te zorgen dat dergelijke kredieten zijn of worden afgelost op het moment dat de hypotheekakte wordt ondertekend. In de praktijk blijkt daar veel tijd mee gemoeid te zijn.

Vandaar dat voor het aflossen van dergelijke kredieten een vergoeding in rekening wordt gebracht voor ieder af te lossen krediet. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de tijd die door de notaris aan de aflossing moet worden besteed en wordt derhalve berekend op uurbasis, met een minimum van € 95,00 voor ieder krediet.