Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

9. Spoedoverboekingen

De hypotheekgelden worden aan u overgemaakt, nadat de notaris van het Kadaster een bevestiging hebben gekregen dat de hypotheekakte is ingeschreven en dat er geen andere hypotheken of beslagen op het (onder)pand rusten dan reeds bij de notaris bekend waren ten tijde van het aangaan van de hypotheek. Vanaf het moment van overboeken tot aan het moment waarop de gelden op uw rekening worden bijgeschreven, kunnen er enkele dagen voorbij gaan. Wilt u graag zo spoedig mogelijk over uw geld beschikken, dan moet de notaris dit telefonisch naar u overboeken. Voor de aflossing van hypotheekschulden of kredieten is dit zelfs regel. De bank brengt de notaris hiervoor kosten in rekening die aan u worden doorberekend. Omdat deze kosten verschillen van bank tot bank is ervoor gekozen één bedrag te hanteren van € 12,30 per overboeking.

Overigens zijn alle notarissen op grond van hun verzekering verplicht te wachten met de uitbetaling van de hypotheekgelden tot twee werkdagen na de ondertekening van de hypotheekakte. Dit hangt samen met de verwerking bij het Kadaster.