Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Benodigde documenten

Zorgt u voor de juiste kopieën?

Om uw hypotheekakte snel op te kunnen stellen, hebben wij (naast uw personalia en/of bedrijfsgegevens) ook onderstaande aanvullende documenten van u nodig:

  • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • Zo nodig kopie van een geldig legiitmatiebewijs van uw partner
  • Het eigendomsbewijs van het onderpand
  • Afschriften van eerder gevestigde hypotheken
  • Afschriften van af te lossen leningen of andere kredieten.