Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Voorwaarden voor ondertekening

Wettelijke verplichtingen

De notaris is wettelijk verplicht u minimaal het begin en einde van de akte voor te lezen, ook als u daar geen behoefte aan hebt.u minimaal het begin en einde van de akte voor te lezen, ook als u daar geen behoefte aan hebt. Ondertekening van de akte vindt in ieder geval niet plaats, indien:

  • de hypotheekgelden of de declaratie van de notaris (indien deze niet uit de hypotheekgelden kan worden voldaan) niet minimaal één werkdag van te voren op de rekening van de notaris zijn bijgeschreven;
  • één (of meer) van de geldnemers / hypotheekgevers niet op het afgesproken tijdstip aanwezig blijkt te zijn;
  • één (of meer) van de geldnemers / hypotheekgevers niet het zelfde legitimatiebewijs aan de notaris kan overhandigen als in de ontwerpakte is vermeld;
  • blijkt dat één (of meer) van de geldnemers / hypotheekgevers de Nederlandse taal niet voldoende beheerst;
  • indien de notaris van mening is dat er andere belemmeringen zijn om de akte te ondertekenen.

In dat geval zal - zo mogelijk - een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt.