Bereken uw tarief
Bereken uw tarief

Wat doet uw bank?

De bank geeft opdracht aan onze notaris

Zodra uw bank over alle benodigde gegevens beschikt, zal uw bank aan onze notaris een opdracht verstrekken om over te gaan tot het opmaken van de hypotheekakte. De bank schrijft daarbij dwingend voor aan de notaris, welke gegevens wel of niet in de hypotheekakte moeten worden opgenomen. Indien er onderhandse documenten door u dienen te worden ondertekend (bijvoorbeeld een overeenkomst van geldlening die niet in de hypotheekakte is verwerkt), zullen deze hetzij bij uw bank moeten worden ondertekend (uw bank zal u daar dan van in kennis stellen), hetzij bij de notaris (de bank zal de notaris dan de benodigde stukken per post of per email toezenden).